LYRIC

ADIOS AGPACADACAMIN AMA

Adios agpacadacamin Ama
A puon ti isuamin nga adda
Dinacam baybay-an a maisina
Iti dalan ni ayat ken panagcacapia

Coro:
Adios nabileg a gloria
Adios cadacay amin nga mensaherosna
Castacay met nga angelesna
Incamin ket liwliwaennacay coma

Adios Apomi a bendito
Bendicion ti ipalac-ammo
Isu’t bumuyog a calasagmi Apo
Ti naunday a dalan toy ovejasmo

Adios law-ang a nagnaan
Ken sinangladantay a papagayam
Pumacadacamin a di agcurang
Ta incami manen ti caubasan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT