LYRIC

AMANG KABANALAN

Amang kabanalan sa buong sangkatauhan
Kami’y dinggin at iyong pakinggan
Ang mga anak mo na nag-aawitan
Ng Santo, Santo ng Ama sa gloria (2x)

Di malimutan ang iyong salita
Ang mga aral ng kabanalan
Oh Amang nasa kalangitan
Kami’y bigyan mo ng biyaya

At sa pagmamahal mo Ama
Pagmamahal na walang hanggan
Ang paglingap mo’y walang katapusan
Dahil sa aming mga panalangin

Kami ang mga anak mo
Na naghahanap sa iyong landas
Gabayan mo kami, O Ama
Sa iyong tunay na landasin

Ang mga daan ng koro ng angheles
Sa kalangitan ligaya
Sa buhay na walang hanggan
Kami ay iyong bendisyonan (2x)

Ang ligaya namin ay walang hangganan
Masasaya kaming nag-aawitan
At sa salita ng Diyos O Ama
Kami ay iyong bendisyonan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT