LYRIC

CANTO APAGSIPNGET

O Apo dinacam cadi baybay-an
Rabii innacam icalasagan
Tulong ti sabali dicam awagan
Sicsica laeng ti mabalinmi a camangan

Coro:
Ti biag ditoy daga ababa
Ragragsac aggibus a nalaca
Amin a makita agrupsada
O Apo idalannacam nga awan sardayna

Awan sabali a tarigagayac
Di agsarday coma icalasagannac
Cas cadagiti immuna a patriarcas
Espiritu dinacam a panawan

Inoran-oras a masapuldaca
A mangted cadacami iti pigsa
Awan sabali a macaatipa
Ti sairo nga ingget damcana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT