LYRIC

ESPIRITISTA 2

Espiritistacami a napnoan ragsac
Ita nga aldaw agcancantacam
Anniversaryomi ita nga aldaw
Ragsac tulong ti intay parnuayen

Coro:
Dacami nga (2x) agcacabsat (2x)
Siayatcami nga umawag
Cadacayo nga naayat
Ragsac tulong ti incam isabat

Centro ____________ agcancantacam
Ita nga aldaw agragragsaccam
Ita nga aldaw intay timuden
Ragsac tulong ti incam parnuayen

Nagan ni Apo Jesus intay dayawen
Pannacabalinna intay ramabacan
Ti Espiritu Santo intay dayawen
Ita nga aldaw, bulan ken tawen

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT