LYRIC

HALINA OH ESPIRITU

Halina O Espiritu
Puso’y linisin mo
Liwanag ng kaharian mo
Ilaw naming anak mo

Koro:
Diyos ko halina
Sa aming mga puso
Biyaya naming nakamtan
Sagradong biyaya

Espiritung Amang Banal
Dinngin ang aming samo
Mapasaamin ang kapangyarihan mo
Gloria ka sa kaitaasan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT