LYRIC

IWAGAYWAY NATIN

Iwagayway natin ang bandila ni Kristo
Na siyang tatak nating Kristiyanos
Sundin natin ang panginoon (2x)
Nasa gloria (2x) si Hesus na Poon

Iwagayway natin nang walang katapusan
Ang sagisag ng kabanalan
Si Hesus siyang buhay at ilaw
Siya ang ating Mananakop
At sagisag ng pag-asa at buhay Kristiyano

Ang bandila ni Hesus na Ama
Ang iwagayway natin sa tuwina
Pagkat Siya ang ating pag-asa
Sa ating buhay at kaluluwa

Itong bandilang kataas-taasan
Ang nararapat nating igalang
Pagkat Siyang sagisag ng lahat
Ng Amang nasa kalangitan

Manalangin kami sa ‘yo Ama
Sasambahin ka namin sa tuwina
Ikaw ang mapagmahal na Ama
Nagbibigay buhay sa madla

Kami ngayo’y bigyan ng biyaya
Ama naming mahal na patnubay
Ngayo’y sa amin igawad mo na
Bendisyunan mo kami Ama, Oh Ama

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT