LYRIC

MAPALAD NA ARAW/GABI

Mapalad ngayong araw/gabi na ito
Sa pagsamba sa banal na Ama
Panginoon ipagkaloob mo sa amin
Ang walang hanggang kasayahan (2x)

Pupurihin ka namin Amang banal
Panginoon nasa kalangitan (2x)
Nagpapasalamat kami sa iyo Ama
Sa kaligayahang aming nakamtan

O Dakilang Espiritu Santo
Ilaw ka ng lahat ng tao sa mundo
Tanglawan mo ang aming puso, O Espiritu
Upang kami ay di mawalay sa iyo

Pagmamahal namin sa iyo’y walang hanggan
Mapagkalinga Ama na mahal, Amang mahal
Pananalig namin sa’yo Ama
Nang makamtan namin ang kaharian mo

O Ama na kataastaasan
Kami ay iyong bendisyonan (2x)
Biyaya’y aming makamtan (2x)
Kaming anak mo sumasamo’t nananalig sa iyo

Hesus naming mapagmahal (2x)
Sa aming puso ika’y tanglaw (2x)
Kami ay iyong ilawan (2x)
Upang sa landas mo di kami mawawalay (2x)

Lagi mo sana kaming susubaybayan
Sa aming banal na pamumuhay
Upang karapat-dapat kami sa iyo
Na nananalig sa iyo O Diyos Ama

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT