LYRIC

O DIOS A NAAYAT

O Dios a naayat
Denggemcad toy cantami
Ta ispalem a daras
Dagitoy umar-araraw nga annac

Coro:
Ti dakes ti incam lissian
Ken amin a nainlubongan
Gapu ti Espiritu a camang
Toy cararagmi inca indengan

O nasam-it a cararag
Lagda ti sangalubongan
Yasidegnacam diay ayan
Ti Dios a Manangisalacan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT