LYRIC

PANAGYAMAN

O Ama a nailangitan
Addacami nga agyaman
Ta umaynacami iniccan
Iti dalan a pagbiagan

O Espiritu a caraniagan
Apomi a manangaywan
Agyamancami ta innacam idalan
Ti maysa ken maysa nga adalan

O Jesu-Cristo a naanus
Jesusmi a manangisagut
Dinacam baybay-an a macarasucos
Iti derraas ni kinaulbod

O Ama a camang
Espiritu Santo a manangaywan
Dinacam Apo a baybay-an
No addacam Apo iti capeggadan

Ta no incamto masugmoc
Toy napigsa nga alipugpug
Dinacam baybay-an Apomi a Dios
Dinacam ituloc a mapusipos

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT