LYRIC

PANGAYAB TI ESPIRITU SANTO 2

Umaycan O Espiritu Santo
Cadacami nga annacmo
Ta ipakitam ti pannacabalinmo
Cadagiti uwariwecwec a tattao

Amami a nailangitan
Bendicionan nacami man
Ti trabahos a maaramidan
Ta sica’t Ari’t sangalubungan

Jesusmi a casiriban
Umaycan a di agtantan
Itugotmo dayta campilan
Ta sica’t Ari a catan-ocan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT