LYRIC

SALAMAT SA IYO, PANGINOON

Salamat sa Iyo Panginoon
Sa lahat ng pagmamahal mo
At hatid mo ang ebanghelyo
Na siyang gabay naming mga anak mo

At ang ilaw siyang aming tanglaw
Ng aming pusong nasa kalangitan
At ngayo’y dumating na ang ilaw
Na siyang gabay tungo sa kabanalan

Koro:
Gloria (2x) ng Diyos Ama
At Gloria ng Union Espiritista
Na sumusunod sa Espiritu Santo
Ngayong araw ng pagsamba sa iyo

Gloria (2x) si Hesu-Kristo
Gloria rin ng Espiritismo
Gloria rin ng mga angheles mo
Gloria rin ng Espiritu Santo

At ngayo’y dumating na ang panahon
Ang paghahari ng Espiritu Santo
Na siyang patnubay ng buong mundo
Nagbigay ng bagong ebanghelyo

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT