LYRIC

SUSIHA ANG KASING-KASING MO

Makigsulti ba ikaw sa Dios
Sa imong gikinahanglanon
Sundon mo lamang ug maduol ka
Siya muuban

Coro:
Nagasampit ka bisan asa
Magahilak ka ug ikaw lang
Nasayod ang Ginoo
Sa imong huna huna

Bisan pa sa kadagatan man
Muuban ang Ginoo nimo
Bisan asa pa ikaw mulakaw
Siya muuban

Susiha ang kasing-kasing mo
Kung ana a ba si Hesu-Kristo
Sundon mo lamang ug maduol ka
Siya muuban

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT