LYRIC

TAYONG LAHAT

Tayong lahat ay mayroong tungkulin
Sa Diyos Amang lumalang sa atin
Kaharian niya’y upang marating
Kalooban ng Diyos Ama’y ating sundin

Pag-ibig sa kapwa’y huwag limutin
‘Yan ang dapat nating payabungin
Ang pagsubok kung sa ati’y darating
Tumawag ka sa Diyos ika’y tutulungan

Koro:
Ang daan ng buhay huwag hihiwalayan
Nang ating marating kaharian ng buhay
Nang ating noo’y malagyan ng kintal
Dili’t walang iba ang tatak ng buhay

Ang salita ni Kristo’y ipangaral
Sa mga tao sa saindaigdigan
Ang masama’y pilit na iwasan
Huwag padala sa pita ng ating laman

Ang ilaw ng buhay iwagayway
Kung saanma’t mayroong kadiliman
Sa sinumang taong nauuhaw
Painumin siya sa bukal ng buhay

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT