LYRIC

TI PARABURNA MACAANAY KENCA

No ti pammatim cumapuy gapu ti suot
Ken dadagsen dayta pusom naruayda
Lagipem cuna ti Dios agtalecca laeng
Ti paraburna macaanay kenca

Coro:
Agtalgedca laeng agingga ken patay
Tarabayencanto bayat pannagnam
Agtalgedca laeng agingga ken patay
Ti itdec kenca ti balangat ti biag

No ta pusom agsennaay gapu’t isisinam
Gagayyem, cacabsat ken ay-ayatem
Lagipem coma ti Dios agtalecca laeng
Ti paraburna macaanay kenca

No narigat ti dalan, awit mo’t nadagsen
Rigat, tuoc ken sulisog aduda
Lagipem coma ti Dios agtalecca laeng
Ti paraburna macaanay kenca

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT