LYRIC

DILIGIN MO AMA

Diligin mo Ama
Ng habag at awa
Ang kasalanan ng nilikha
Patawarin mo sana

Kami ang hirang mo
Na sumusunod kay Cristo
Sa kapatagang lupang ito
Na palihan naming tao

Ama naming lumalang
Patawarin mo kaming lubusan
Nang kami’y mabiyayaan
Ng lubos na kapayapaan

Luluhod kami O Dios ko
Tanda ng aming pagsuyo
Ang paghatol na inilahad mo
Huwag mong igawad O Dios ko

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT