LYRIC

ESPIRITOMO’Y TULAD NG BULAKLAK

Ang Espiritismo’y tulad ng bulaklak
Na may tanging samyong halimuyak
Ngunit kung sa bango lamang magaganyak
Katamisan nito’y hindi malalasap

Koro 1:
Daigdig na ito’y palihan ng diwa
Na ang tagapali bisig ng tadhana
Ang hindi mahuhubog sa turong dakila
Sa apoy namang ihahasa

Yaong naglilingkod upang paglingkuran
O kaya’y iniibig nang ibigin naman
Ang ganyang gawain may nais gantihan
Wala nang biyaya ng kabatlayaan

Koro 2:
Ang ayaw umani ng kapighatian
Marapat magtanim ng kaligayahan
Kung ano ang binhi ay tiyak na asahang
Ibubunga’y ganon sa kapanahunan

Iyang kahirapan ay hindi parusa
Kundi kaibigan dapat makilala
Ang mga tiisin madalas magdala
Ng gintong hangari’t banal na panata

Ang kadakilaan ng puso’t damdamin
Ay wala sa dunong ni sa yamang angkin
Manapa’y doroon sa diwang maningning
Nasa kaamua’t magandang gawain

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT