LYRIC

TI PARABUR

Ti parabur nagsam-itda
Ta insalacannac
Idi napucawac ngem nasaracannac
Biagco itan naragsac

Ti parabur nga adda caniac
Isu’t mangted namnama
Napategen ti ayatna caniac
Idi nga namatiac

Ti adu unay a pegpeggad
Nga innac nalasat
Gapu iti graciana nailisiac
Ingga’t gloria nagtengac

Inton addaac idiay gloria
Raniag nga awan pumada
Intay agcancanta agdayaw kencuana
O naragsac nga awan inggana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT