LYRIC

Calam at upaya ning Dios a miglalang
Ya sa’ng manatili pusu ning ninu man
Ban ing tune lugud lunto
At ya ing matangal

CHORUS
I

Supilan tang pilit ing kasarilinan
Parating pasaup king Dios a miglalang
Ban e mana gumpe buri na ning laman
King yatung karinan

Anya kapatad mi bisang manuparan
Magpakasakdal ta karing gintung aral
Ing kabiasnan king Dios tune
Alang kayangganan

CHORUS
II

Anya oh kapatad agkatan da ko ngan
Magbayu tamung bie magbayu tang asal
Pasakup ta king Dios manalig lubusan
Ngeni’t kapilan man

Pasakup ta king Dios manalig lubusan
Ngeni’t kapilan man

Added by

MAILA UY

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO

N/A