LYRIC

AYAT

Ayat nalatacca iti sangalubungan
Sica ti puon ti nacaparsuaan
Nabacnang, napanglaw padapadatay amin
Gapu panagcaycaysa ti amin a caputotan

Ayat bagnosca iti caaduan
Sica ti silaw panunot ken caunggan
No awanca naruay ti mayaw-awan
Gapu kenca ballaigi ti magun-odan

Coro:
Ayat sica ti capapatgan
A sagut ti Dios iti sangalubungan
Ragsac toy pusoc ken cararuac
Dinno man ti innac sangbayan
(Repeat 1st stanza) (Repeat Coro)

Ayat sapay coma ta maitallimengca
Pusoc ken ricna ti amin a parsua
Sica’t sica laeng ti macaipaay
Wenno macaited ti calinnaay
(Repeat Coro)

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT